ShengC

ShengC

California Trip

 • 150 Places
 • 61:58
 • 2,425 mi

Maui Trip

 • 77 Places
 • 29:47
 • 784 mi

Death Valley National Park Trip

 • 15 Places
 • 14:55
 • 714 mi

Las Vegas Trip

 • 12 Places
 • 20:53
 • 1,156 mi

Texas-New Orleans Trip

 • 92 Places
 • 106:22
 • 6,004 mi

Joshua Tree National Park Trip

 • 4 Places
 • 02:28
 • 120 mi

Palm Springs Trip

 • 5 Places
 • 01:43
 • 77 mi

Sacramento

 • 5 Places
 • 08:15
 • 470 mi

Berkeley Trip

 • 22 Places
 • 18:29
 • 939 mi