Remove Ads
nikistanley1

nikistanley1

Lee's Summit, MO

117 Tuscarora Lane Trip

 • 2 Places
 • 05:55
 • 388 mi

birthday bike tour

 • 11 Places
 • 15:19
 • 1,052 mi

Zion National Park Trip

 • 6 Places
 • 34:08
 • 1,478 mi

St. Paul Trip

 • 2 Places
 • 07:18
 • 460 mi

Orange Beach Trip

 • 6 Places
 • 30:07
 • 1,594 mi

Myrtle Beach Trip

 • 2 Places
 • 18:49
 • 1,148 mi

Virginia Beach Trip

 • 2 Places
 • 19:14
 • 1,179 mi

San Diego Trip

 • 2 Places
 • 26:57
 • 1,565 mi