Keith Clark

Keith Clark

Seabrook, Texas, usa

Banff Trip

 • 17 Places
 • 91:02
 • 5,365 mi

Grayton Beach State Park Trip

 • 5 Places
 • 20:09
 • 1,263 mi

Oregon

 • 21 Places
 • 88:56
 • 5,205 mi

Maui Ocean Center Trip

 • 6 Places
 • 07:15
 • 186 mi

Northern California Trip

 • 23 Places
 • 98:44
 • 5,538 mi

Oshkosh/Niagra Falls Trip

 • 18 Places
 • 79:05
 • 4,954 mi

Short Estes Park 2022

 • 11 Places
 • 46:42
 • 2,601 mi

Florida Bicycle Trip

 • 11 Places
 • 45:33
 • 2,750 mi