Keith Clark

Keith Clark

Seabrook, Texas, usa

Oregon/N California

 • 20 Places
 • 93:45
 • 5,583 mi

East Coast/Arcaidia National Park

 • 19 Places
 • 96:58
 • 4,961 mi

Short Estes Park 2022

 • 10 Places
 • 49:40
 • 2,747 mi

Big Bend National Park Trip 2021

 • 8 Places
 • 25:00
 • 1,486 mi

Oshkosh/Niagra Falls Trip

 • 19 Places
 • 79:06
 • 5,039 mi

Washington 2021

 • 30 Places
 • 93:48
 • 5,467 mi

Corpus Christi Trip

 • 5 Places
 • 09:16
 • 531 mi

Lake Whitney. Trip

 • 5 Places
 • 10:11
 • 570 mi