John & Katie James

John & Katie James

Oklahoma City, OK, USA

Vail, CO - 2016

 • 10 Places
 • 26:15
 • 1,588 mi

Vail, CO - 2015

 • 11 Places
 • 26:07
 • 1,608 mi

New York Trip - 2015

 • 19 Places
 • 03:28
 • 46 mi

Santa Fe Trip - 2015

 • 7 Places
 • 18:34
 • 1,159 mi

San Antonio Trip - 2013

 • 6 Places
 • 16:44
 • 1,044 mi

Palm Springs Trip - 2012

 • 6 Places
 • 03:47
 • 163 mi

San Diego Trip - 2011

 • 14 Places
 • 07:13
 • 284 mi

Seattle Trip - 2006

 • 11 Places
 • 13:21
 • 633 mi