John & Katie James

John & Katie James

Oklahoma City, OK, USA

ND - MT - WY - SD

 • 20 Places
 • 27:05
 • 1,494 mi

Bourbon Trail Trip

 • 18 Places
 • 29:32
 • 1,810 mi

New Orleans Trip

 • 13 Places
 • 27:52
 • 1,644 mi

New Orleans Trip

 • 2 Places
 • 04:33
 • 274 mi

Seattle - Portland Trip

 • 5 Places
 • 04:11
 • 213 mi

Niagara Falls - Vermont

 • 2 Places
 • 07:28
 • 435 mi

Yellowstone National Park Trip

 • 5 Places
 • 10:26
 • 557 mi

Ohio - West Virginia

 • 6 Places
 • 08:03
 • 473 mi