Zen

Zen

Tulsa, Oklahoma, United States

Texas Trip

 • 24 Places
 • 24:38
 • 1,414 mi

United States Trip

 • 16 Places
 • 13:21
 • 770 mi

New York Trip

 • 2 Places
 • 21:01
 • 1,344 mi

Chicago Trip

 • 2 Places
 • 10:41
 • 687 mi

Los Angeles Trip

 • 2 Places
 • 20:06
 • 1,437 mi

Seattle Trip

 • 41 Places
 • 74:13
 • 3,759 mi

Bike Trip #1

 • 55 Places
 • 56:04
 • 2,975 mi