Things to Do in Houston

McGovern Centennial Gardens

1500 Hermann Drive, Houston, Texas, 77004
McGovern Centennial Gardens

Lawndale Art Center

4912 Main St, Houston, Texas
Lawndale Art Center

Astrodome

8400 Kirby Drive, Houston, Texas, 77054
Astrodome

Burke Baker Planetarium

1 Hermann Circle Dr, Houston, Texas, 77004
Burke Baker Planetarium

The Houston Fire Museum

2403 Milam St, Houston, Texas, 77006
The Houston Fire Museum

Sky High Sports

10510 Westview Dr, Houston, Texas, 77043
Sky High Sports

Bike Barn Bayou Rental

105 Sabine Street, Houston, Texas, 77007
Bike Barn Bayou Rental

Peter Lik Gallery

5085 Westheimer Road The Galleria, Suite B2896, Houston, Texas, 77056
Peter Lik Gallery

Houston Maritime Museum

2204 Dorrington St, Houston, Texas, 77030
Houston Maritime Museum

Zuma Fun Center Houston South

6767 Southwest Fwy, Houston, Texas, 77074
Zuma Fun Center Houston South