Kent Applegate

Kent Applegate

Sedona Trip

 • 20 Places
 • 11:42
 • 511 mi

Mesa to Coast Hwy

 • 12 Places
 • 30:33
 • 1,751 mi

Miami to Key West

 • 2 Places
 • 02:08
 • 107 mi

Los Alamos Trip

 • 2 Places
 • 36:03
 • 2,316 mi

Mesa Trip

 • 9 Places
 • 14:43
 • 818 mi