Ines Macias-Perez

Ines Macias-Perez

Mount Juliet, Tennessee, United States

Houston Trip

 • 39 Places
 • 35:17
 • 2,084 mi

Louisville Mega Cavern Trip

 • 9 Places
 • 04:18
 • 229 mi

Miami Beach Trip

 • 5 Places
 • 16:27
 • 977 mi

New York Trip

 • 11 Places
 • 34:32
 • 2,040 mi

Olympic Peninsula Trip

 • 55 Places
 • 20:04
 • 800 mi

July 2022 Camping trip

 • 15 Places
 • 29:01
 • 1,695 mi

Chicago Trip

 • 28 Places
 • 13:51
 • 693 mi