halekahakai

halekahakai

2022 fall RV trip

 • 53 Places
 • 56:40
 • 3,016 mi

Spring 2023 Santa Fe

 • 34 Places
 • 96:42
 • 5,601 mi

2021 Fall Utah trip

 • 75 Places
 • 89:46
 • 4,770 mi

June 2022 Olympic Peninsula trip

 • 36 Places
 • 19:53
 • 947 mi

June 2021 Eastern WA trip

 • 20 Places
 • 25:19
 • 1,281 mi

Anc AK to Whistler 2015

 • 7 Places
 • 40:40
 • 2,224 mi

CA to AK Move Nov 2012

 • 11 Places
 • 54:42
 • 2,995 mi