JordanTrinityFord

JordanTrinityFord

Baton Rouge Trip

 • 8 Places
 • 10:36
 • 566 mi

Oklahoma Trip

 • 40 Places
 • 30:20
 • 1,697 mi

Nashville

 • 5 Places
 • 07:12
 • 433 mi

kansas city and st louis

 • 15 Places
 • 17:46
 • 1,032 mi

chicago

 • 16 Places
 • 16:42
 • 895 mi

to branson

 • 6 Places
 • 07:02
 • 358 mi

springfield

 • 10 Places
 • 06:44
 • 367 mi

to tulsa

 • 3 Places
 • 02:28
 • 148 mi